Kwa kuwa Tanzania ina mahali pengi pa kwenda na mambo mengi ya kuangalia, kupanga safari kunahitaji utafiti wa makini na kufanya uamuzi mgumu.